$nbsp;

X

Thứ tư, 20/02/2019

EcoSport

Ford Ecosport Titanium 2016 Trắng chưa đăng ký do khách trúng thưởng Event của Ford Việt Nam và không sử dụng, bán lại cho đại lý. Xe chưa làm đăng ký đăng kiểm, mới 100%